02100 Info  |   Rekisteröidy  |   Yhteystiedot
Yrityshaku Henkilöhaku Kartta- ja reittihaku
 
Hae yrityksiä tai palveluita:
  Hae:
»   Sinulla ei ole lähteviä tarjouspyyntöjä

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.
Laadittu 19.03.2009
Muokattu viimeksi 19.03.2009

1. Rekisterinpitäjä

Alession Investing Oy (y-tunnus 1869429-0)
Katajanokanlaituri 5, 00160 Helsinki

2. Rekisterin nimi

Alession Investing Oy:n numeropalvelun numerohakujen asiakasrekisteri.

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tietoja käytetään rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen hoitamiseen, ylläpitämiseen, kehittämiseen ja analysointiin sekä rekisterinpitäjän liiketoimintaan liittyvien palvelujen ja tuotteiden tuottamiseen, kehittämiseen, tarjoamiseen ja ylläpitämiseen. Lisäksi tietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden ja näiden yhteistyökumppanien tuotteiden ja palvelujen markkinointiin, markkinatutkimuksiin ja markkinointikilpailujen järjestämiseen.
Tietojenkäsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tiedot saattavat fyysisesti sijaita ulkopuolisten yhteistyökumppanien tai alihankkijoiden palvelimilla tai laitteilla, josta niistä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla.

4. Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietoja käsitellään sähköisen viestinnän tietosuojalain ja henkilötietolain nojalla sekä rekisteröidyn suostumuksella tai asiakassuhteen perusteella.
Rekisterin tietosisältö
- nimi,
- osoitetieto,
- organisaatio,
- puhelinnumero,
- sähköpostiosoite,
- käyttäjätunnukset,
- palveluiden käyttö- ja hankintatiedot,
- laskutustiedot

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä saa tiedot rekisteröidyltä tai numeropalvelun tietokannan toimittajalta, joka välittää tiedot joko rekisteröidyn suostumuksella tai viestintämarkkinalain nojalla.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta tai siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot ovat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Tietoihin pääsevät käsiksi vain henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä hoitamisessa.

02100.fi - Luonnon puolesta
 
© Numeropalvelu 02100 Rekrytointi | Käyttöehdot | Rekisteriseloste