02100 Info  |   Rekisteröidy  |   Yhteystiedot
Yrityshaku Henkilöhaku Kartta- ja reittihaku
 
Hae yrityksiä tai palveluita:
  Hae:
»   Sinulla ei ole lähteviä tarjouspyyntöjä

PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

Näissä käyttöehdoissa kerromme Internet-sivuillamme julkaistavan aineiston käyttöä koskevat ehdot sekä yksityisyyden suojaa koskevat periaatteemme. Yhtiöllämme on oikeus päivittää näitä ehtoja ja muuttaa sivujen sisältöä ilman ennakkoilmoitusta.

1.1.2005

Numeropalvelu 02100:n käyttöehdot

1. Palvelun kuvaus

Numeropalvelu 02100/ www.02100.fi (jäljempänä yhtiö) on Alession Investing Oy:n ylläpitämä ja kehittämä hakemistopalvelu (jäljempänä palvelu).

Palvelun käyttäjä hyväksyy kulloinkin voimassa olevat käyttöehdot itseään sitoviksi käymällä tässä palvelussa. Mikäli käyttäjä ei halua sitoutua näihin käyttöehtoihin, täytyy hänen lopettaa palvelun käyttö välittömästi.

2. Materiaalin käyttöoikeudet ja immateriaalioikeudet

Palvelun ja sitä kautta saatavilla olevan materiaalin tekijänoikeudet kuuluvat yhtiölle tai jollekin kolmannelle osapuolelle, jonka kanssa yhtiöllä on sopimus. Kaikenlainen tämän palvelun tai sitä kautta saatavilla olevan materiaalin,tiedon tai tietojen osan osittainenkin kopiointi, käyttäminen, jäljentäminen, lainaaminen,massatulostaminen tai muunlainen edelleenvälittäminen sekä muu kaupallinen hyödyntäminen missä muodossa tahansa ilman yhtiön kirjallista suostumusta on kielletty. Tekijänoikeuden loukkaus voi johtaa rangaistusseuraamukseen sekä vahingonkorvausvastuuseen yhtiölle tai mahdolliselle kolmannelle osapuolelle.

3. Yhtiön oikeudet, vastuut ja vastuunrajoitukset

3.1 Yhtiö ei takaa palvelussa julkaistujen tekstien, kuvien, linkkien, erilaisten bannereiden tai muiden teknisesti tallennettujen tietojen toimivuutta. Ne voivat sisältää teknisiä tai sisällöllisiä virheitä tai virheellisyyksiä. Yhtiö ei vastaa palvelussa tai palvelun käyttämiseksi tarvittavien ohjelmien toimivuudesta tai niissä esiintyvien virheiden tai häiriöiden vuoksi käyttäjälle aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

3.2 Yhtiö vastaa siitä, että sen tietojärjestelmien tietoturva on asianmukaisella tasolla. Yhtiö ei kuitenkaan vastaa teknisten vikojen, huollon tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, viruksista, tietoliikennehäiriöistä tai niistä mahdollisesti aiheutuvista tiedon muuttumisista, katoamisesta tai muusta vahingosta.

3.3 Yhtiö ei missään tilanteessa vastaa palvelun kautta tapahtuvasta kolmansien osapuolten harjoittamasta markkinoinnista, niiden antamien tietojen oikeellisuudesta eikä myöskään kolmansien osapuolten markkinoimista tai tarjoamista tuotteista tai palveluista.

3.4 Yhtiöllä on oikeus muuttaa palvelua, jäljentää ja levittää sekä poistaa palvelussa esitettäviä tietoja ja muuta materiaalia.

3.5 Yhtiöllä on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja ilmoittamalla siitä tämän verkkopalvelun verkkosivulla.

3.6 Yhtiö ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä aiheutuvasta Yhtiö:n toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta.

4. Käyttäjän oikeudet ja vastuut

4.1 Käyttäjä sitoutuu noudattamaan lakia ja hyvää tapaa käyttäessään palvelua ja sen kautta välitettävää tietoa ja materiaalia.

4.2 Käyttäjä vastaa siitä, että se ei välitä tai muutoin lainvastaisesti käytä tekijänoikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua materiaalia ilman asianmukaisen oikeudenhaltijan lupaa. Käyttäjä on yksin vastuussa em. velvoitteen rikkomisen seuraamuksista.

4.3 Käyttäjä vastaa yksin kaikista verkkopalvelun käytöstä ja sen kautta välitettävien palvelujen ja tuotteiden tilaamisesta aiheutuneista kustannuksista ja muista seuraamuksista.

5. Muut ehdot

  

5.1 Yhtiö saa niin halutessaan pitää rekistereitä, jotka liittyvät palvelun käyttöön. Yhtiöllä ja sen kulloisillakin omistajayhtiöillä on oikeus käyttää ja luovuttaa rekistereissä olevia tietoja niiden toiminnan kannalta perusteltuihin tarkoituksiin.

5.2 Käyttäjällä on oikeus kieltää omien rekisteröityjen tietojensa käyttäminen yhtiön tai sen tytäryhtiöiden harjoittamassa suoramainonnassa, ja muussa suoramarkkinoinnissa sekä markkina- ja mielipidetutkimuksissa ilmoittamalla siitä yhtiön asiakaspalveluun.

Yhtiö tai Alession Investing Oy eivät vastaa tarjoamassaan verkkopalvelussa tai sen tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä puutteellisuuksista tai virheellisyyksistä, eikä niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista, eikä myöskään Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoksista tai muista mahdollisista häiriöistä.

 

02100.fi - Luonnon puolesta
 
© Numeropalvelu 02100 Rekrytointi | Käyttöehdot | Rekisteriseloste